• Δευτέρα 19:00 
  • Τετάρτη 19:30

Ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ οδό Ξενοφώντος Στρατηγού 48(απέναντι από το τελωνείο).

Ο όμιλος τα καλοκαίρια μεταφέρετε στον χώρο του τέννις (I. Romanou 4)